Kallelse till NIBEs årsstämma


Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2015, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter i Markaryd.

 

Benny Torstensson                    

Information Manager, Tel. +46 (0)433 - 73 000 

 

 

 

Notice of Annual General Meeting (PDF) Pdf, 126.6 kB.

Proxy (PDF) Pdf, 70.8 kB.

 Registrera dig här


Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 maj klockan 17.00.