NIBE förvärvar ASKOMA AG i Schweiz

NIBE Industrier AB har genom sitt dotterbolag Backer BHV, tecknat avtal om att förvärva ASKOMA AG i Schweiz. ASKOMA kommer att ingå i Backergruppen i affärsområdet NIBE Element.


ASKOMA har verksamhet i Bützberg i Schweiz och Johor Bahru i Malaysia. Företaget grundades 1967 och har nu en omsättning på cirka 7,2 MCHF (55 MSEK) med en EBIT-marginal över 10%. ASKOMA har 26 anställda i Schweiz och 17 anställda i Malaysia.

 

Produktsortimentet består huvudsakligen av komponenter och lösningar för värme, styrning och mätning för energimarknaden. Företaget erbjuder också legotillverkning specifikt för energimarknaden.

 

"Förvärvet av ASKOMA kommer ytterligare stärka positionen för NIBE Element som leverantör av hållbara energilösningar", säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB.

"Den malaysiska delen av ASKOMA kommer också att öppna upp för produktion inom koncernen i ytterligare ett land i Asien förutom våra befintliga fabriker i Kina. Detta är mycket intressant både från produktions- och marknadssynpunkt ".

 

ASKOMA kommer att konsolideras i NIBE-koncernen från och med dagens datum.