NIBE förvärvar resterande 90 % av det nordamerikanska värmepumpsföretaget Enertech Global LLC

NIBE Industrier AB (publ) har utnyttjat sin köpoption att förvärva resterande 90 % av andelarna i det nordamerikanska värmepumpsföretaget Enertech Global LLC. NIBE förvärvade de första 10 % av andelarna i bolaget i november 2011 och tog därmed sitt första steg in på den nordamerikanska värmepumpmarknaden.

”För NIBE Energy Systems fortsatta expansion i Nordamerika är förvärvet av de resterande andelarna i Enertech ett logiskt steg mot bakgrund av att vi förvärvade nordamerikanska WaterFurnace Renewable Energy, Inc. tidigare i år”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB.

 

”Enertech kommer även fortsättningsvis att drivas som ett separat företag av nuvarande ledning med egen produktutveckling, produktion och försäljning. Samordningsfördelar med de övriga enheterna inom koncernen bedöms framför allt finnas inom materialförsörjningsområdet”.

 

Enertech Global LLC som har verksamhet i Greenville, Illinois och i Mitchell, South Dakota, grundades 1996 och har idag en omsättning på cirka 33 MUSD (cirka 245 MSEK) med en rörelsemarginal på cirka 10%. Enertechs produktportfölj består huvudsakligen av markvärmepumpar.

 

"Enertechs samarbete med NIBE började för över tre år sedan och vår gemensamma styrka har visat sig vara till god nytta för både våra kunder och medarbetare", säger Steve Smith, VD för Enertech Global. "En grundläggande styrka är just familjekaraktären av de båda bolagen."

 

"Våra kunder kan även framgent förvänta sig samma personliga support och service som är synonymt med Enertech och dess anställda samt ett fortsatt stort engagemang för att utveckla produkter av högsta kvalitet. Vi är entusiastiska över framtiden och kommer snart att avsluta ett starkt 2014 och förbereder för fortsatta framgångar under de kommande åren."

 

Enertech Global LLC kommer att konsolideras i NIBE-koncernen från den 1 november 2014.

 

 

 

NIBE – Kontaktinformation

Gerteric Lindquist

Koncernchef och VD

Tel: +46 433-73 076

 

Hans Backman

Ekonomidirektör

Tel: +46 433-27 34 69

 

Christel Fritiofsson
IR-kontakt

Tel: +46 433-73 078

 

www.enertechgeol.com