Kallelse till NIBEs årsstämma 2014

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter i Markaryd.

 

Mer information

Benny Torstensson, Informationschef: 0433 - 73 000


Kallelse till Årsstämma 2014 (PDF)

Fullmakt till Årsstämma 2014 (PDF)

 

Gör din anmälan här till NIBE Industries AB Årstämma 2014