NIBE förvärvar Technibel i Frankrike

NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva rörelsen i Technibel SAS i Frankrike. Den förvärvade verksamheten kommer att ingå i affärsområdet NIBE Energy Systems.

Technibel, som är ett renodlat säljbolag, ligger strax utanför Lyon, grundades 1958, har 25 anställda och omsätter cirka 12 MEURO (cirka 105 MSEK).

 

Technibel är ett väl inarbetat varumärke i Frankrike, känt för sina klimatiseringsprodukter och värmepumpar.

 

”Den franska värmepumpsmarknaden är en av Europas största och Technibel har varit med om både uppgången under perioden 2004-2009 och nedgången därefter. Företaget har haft det besvärligt under nedgångsfasen men har nu anpassat kostnadsmassan till efterfrågan.”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB.

 

”Technibel kommer att samordnas med NIBEs franska bolag och därigenom får vi ett bredare produkterbjudande med tre varumärken och en säljorganisation som täcker hela Frankrike. Tillsammans kommer vi att kunna bli en stark aktör nu när marknaden stabiliserats och börjat röra sig i rätt riktning igen”.

 

Verksamheten kommer att konsolideras i NIBE-koncernen från dagens datum.

 

Ytterligare information

Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070