Årsstämma i NIBE Industrier AB

Onsdagen den 15 maj 2013 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ).

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

 

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 20 maj 2013.

 

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Arvid Gierow, Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Eva-Lotta Kraft och Anders Pålsson. Till styrelseordförande omvaldes Arvid Gierow.

 

Revisorer
Till revisorer för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2014, valdes KPMG AB med auktoriserade revisorn Alf Svensson som huvudansvarig revisor.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B i samband med bolagets förvärv av företag eller verksamheter. Bemyndigandet är begränsat till att sammanlagt omfatta högst 10 % av antalet vid tidpunkten för stämman utgivna aktier.

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson IR-kontakt: 0433-73 078