Kallelse till NIBEs årsstämma 2013

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2013, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter i Markaryd.

 

Mer information
Benny Torstensson

Informationschef

0433-73 000

[email protected]