NIBE förvärvar Storbritanniens ledande braskaminföretag

NIBE Industrier AB har slutit avtal om att inledningsvis förvärva 60% av aktierna i Stovax Heating Group Ltd i Storbritannien och därefter de resterande 40% av aktierna under 2016. Den förvärvade verksamheten kommer att ingå i affärsområdet NIBE Stoves.

Stovax Heating Group Ltd, som grundades 1981, omsätter drygt 36 MGBP (cirka 380 MSEK) och har en rörelsemarginal på cirka 15%. Företaget, som har cirka 260 anställda, är klar marknadsledare i Storbritannien och har dessutom en betydande utlandsförsäljning.

 

”Med sitt breda produktprogram för såväl ved som gas och sin starka ställning i Storbritannien kompletterar Stovax oss väldigt väl”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier.

 

”Stovax har dessutom en mycket kompetent och erfaren ledning, som under många år skapat hög tillväxt med uthålligt god lönsamhet. Det känns därför helt naturligt att den nuvarande ledningen driver företaget vidare som en självständig enhet inom NIBE Stoves”.

 

”Genom förvärvet blir NIBE Stoves också den absoluta marknadsledaren på brasvärmeprodukter i Europa, vilket ger oss en stark plattform för framtida expansion på nya marknader”.

 

Guy Brook, före detta styrelseordförande i Stovax, säger: ”Jag är glad för att Stovax kommer att fortsätta med sin brittiska personal i företagsledning, design, utveckling och produktion samt att företaget tillsammans med NIBE Stoves också har möjlighet att växa på exportmarknaderna.”

 

Morley Sage, VD för Stovaxkoncernen, lägger till: ” Stovaxkoncernen och NIBE Stoves kompletterar varandra väl eftersom företagen har koncentrerat sig på olika marknader. Stovax bidrar också till NIBE Stoves med sin teknik för gas- och elkaminer.”

 

Verksamheten kommer att konsolideras i NIBE-koncernen från 1 februari 2013.

 

Ytterligare information

Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070