NIBE fortsätter expansionen utanför Europa

Förvärvar elementverksamheten i Springfield Wire, Inc. i USA, Mexiko och Kina.

NIBE Industrier AB har slutit avtal om förvärv av elementverksamheten i Springfield Wire, Inc. i USA, Mexiko och Kina. Den förvärvade verksamheten kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element.

Springfield Wire, Inc. som grundades 1921, omsätter cirka 50 miljoner USD per år (cirka 330 miljoner SEK) med en rörelsemarginal på knappt 4%. Springfield Wires nordamerikanska del kommer att bli helt integrerad i NIBE Elements befintliga verksamhet i USA och Mexiko, medan den kinesiska verksamheten kommer att fortsätta som en självständig enhet.

 

"Förvärvet av Springfield ger betydande kostnadssynergier och kommersiella fördelar för NIBE Elements verksamhet i Nordamerika och förväntas bidra positivt till NIBE Elements rörelseresultat under 2013", säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE-koncernen.

 

Produktprogrammet består primärt av elektriska rörelement, som framför allt används i vitvaror och i kommersiell industriutrustning. Det utökade produktsortimentet tillför NIBE Element ny teknologi, såsom avfrostningselement, värmekabel och dieselvärmare.

 

Företaget har drygt 1 000 anställda i USA, Mexiko och Kina.

 

"Vi fortsätter med våra planer för systematisk expansion - denna gång utanför Europa. Detta är strategiskt sett ett idealiskt och kompletterande förvärv för oss. Det ger oss en tydlig position som en av marknadsledarna även på den nordamerikanska marknaden."

 

"Det innebär också att NIBE Element ytterligare stärker sin position som en av världens absolut ledande inom elementbranschen."

 

Verksamheten kommer att konsolideras i NIBE-koncernen från 1 januari 2013.

 

Vi önskar samtidigt alla ett Gott Nytt År och vi ses efter nyår på Large Cap-listan!

 

Ytterligare information

Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070