NIBE förvärvar Akvaterm i Finland

NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva 70% av aktierna i finska Akvaterm Oy. Verksamheten kommer att ingå i affärsområdet NIBE Energy Systems.

Akvaterm som ligger i Kokkola (Karleby), grundades 1993. Produktsortimentet består framför allt av ackumulatortankar samt kyl- och specialtankar som säljs till den nordiska marknaden och Storbritannien.

 

- Ackumulatortankar blir en allt viktigare del i uppvärmningssystemet med dess möjligheter till magasinering av energi oavsett om det är en värmepump, el, olja, gas, pellets eller sol som är energikällan, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB. Akvaterm passar också utmärkt in i NIBEs sortiment genom sin miljöprofil och goda kvalitet.

 

Akvaterm har 46 medarbetare, omsätter cirka 7 MEUR och har en rörelsemarginal på drygt 15%. Den nuvarande ledningen med VD Kimmo Pahkala kommer fortsatt att leda företaget.

 

- Företagsköpet ger oss bättre möjligheter att öka vår försäljning, speciellt utanför Finlands gränser. När vi samtidigt kan samarbeta och dra nytta av varandras styrkor, är förvärvet en ytterst positiv händelse från bolagets synpunkt, säger Kimmo Pahkala, VD för Akvaterm Oy.

 

Nibe har avtal om att köpa resterande 30 % år 2015.

Tillträde sker den 1 september 2012.

 

Ytterligare information

Benny Torstensson, Informationschef NIBE Industrier: +46 433-73 070

Kimmo Pahkala, VD, Akvaterm Oy: +358 50 4007 430