NIBE förvärvar Eltwingruppen

- ledande dansk leverantör för styrning och reglering av elektriska motorer

NIBE Industrier AB har slutit ett avtal om att förvärva Eltwingruppen i Risskov, strax norr om Århus i Danmark. Verksamheten kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element.

 

Eltwingruppen som grundades 1976, består dels av moderbolaget Eltwin A/S som utvecklar, säljer och producerar industriell elektronik och dels av dotterbolaget Motron A/S som är en distributör inom området sensorteknologi. Eltwins specialområde är styrning och reglering av elektriska motorer.

 

Gruppen har cirka 50 medarbetare, omsätter cirka 70 MDKK och har en rörelsemarginal på cirka 9%.

 

Den nuvarande ledningen kommer fortsatt att leda företaget.

 

”Vi ser goda möjligheter att expandera verksamheten kraftigt under de närmaste åren samtidigt som förvärvet stärker NIBE Elements inriktning på att komplettera sitt produktutbud med teknologier för mätning och styrning inom energiområdet."

 

”Eltwingruppens teknologier tillför möjligheter till utökade leveranser för NIBE Elements kunder både externt och internt samtidigt som deras produktutbud ytterligare stärker NIBEs inriktning att utveckla hållbara energilösningar i världsklass” säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB.


Mot bakgrund av att Eltwin för närvarande håller på att bygga upp en tillverkningsenhet för volymproduktion i Polen, vilken skall vara klar under fjärde kvartalet i år, kommer företaget att konsolideras i NIBE under början av 2013.


Ytterligare information

Benny Torstensson

Informationschef: 0433-73 070