Kallelse till NIBEs årsstämma 2012

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 maj 2012, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter i Markaryd.

 

 

Mer information

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 73 000