NIBE förvärvar Structurgruppen AB

NIBE Industrier AB har slutit ett avtal om att förvärva Structurgruppen AB i Kungsbacka, Sverige. Verksamheten kommer att ingå i affärsområde NIBE Element.

 

Structurgruppen grundades 1979 och är en väl etablerad totalleverantör av komponenter och kompletta system inom området industriell elvärme på den nordiska marknaden.

Structurgruppen, som har 6 anställda, har en årlig försäljning på cirka 10 miljoner SEK med en rörelsemarginal på cirka 8%.

 

Företaget kommer att drivas vidare i Kungsbacka och vidareutveckla sin position som totalleverantör av komponenter och system inom elektrisk elvärme.

 

”Förvärvet kompletterar och stärker vår existerande verksamhet inom industriell elvärme på ett bra sätt både ur produkt- och marknadssynpunkt” säger Gerteric Lindquist, koncernchef NIBE Industrier.

 

Bolaget kommer att konsolideras i NIBE från och med april 2012.

 

Ytterligare information
Benny Torstensson Informationschef: 0433-73 070