NIBE närmar sig den nordamerikanska värmepumpsmarknaden – förvärvar 10% av amerikanska Enertech Global LLC.

NIBE Industrier AB har förvärvat 10% av aktierna i det amerikanska värmepumpsföretaget Enertech Global LLC, med option på att förvärva de resterande aktierna.

 

Enertech, som grundades 1996 omsätter cirka 33 MUSD (drygt 200 MSEK) och har en rörelsemarginal på drygt 5%. Produktprogrammet består huvudsakligen av markvärmepumpar.

 

”Efter att under det senast året grundligt ha undersökt den nordamerikanska marknaden för värmepumpar, så har vi beslutat oss för att ta ett första steg in på denna marknad” säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB.

 

Totalt har företaget drygt 100 personer anställda med tillverkning i Mitchell, South Dakota samt produktutveckling, försäljning och administration i Greenville, Illinois.

 

”I Enertech Global LLC har vi funnit en ledning och ett entreprenörskap som vi känner oss mycket tillfreds med. Vi kommer nu tillsammans med ledningen, tillika huvudägarna, att fortsätta utveckla företaget och vi gör bedömningen att NIBE Energy Systems erfarenheter inom den europeiska värmepumpsindustrin kan komma väl till pass i detta arbete”, säger Gerteric Lindquist.

 

NIBE har option på att förvärva resterande aktier i Enertech Global LLC.

 

Ytterligare information

Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070
Christel Fritiofsson, IR-chef: 0433-73 078