7/27/2011 6:30 fm

Disclaimer

NIBE fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Schulthess och offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade B-aktier