Disclaimer

NIBE fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Schulthess och offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade B-aktier