Disclaimer

NIBE bekräftar slutresultatet av acceptansnivån i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Schulthess