7/1/2011 6:30 fm

Disclaimer

NIBE bekräftar slutresultatet av acceptansnivån i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Schulthess