Årsstämma i NIBE Industrier AB

Onsdagen den 11 maj 2011 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ).

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:


Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 1,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 16 maj 2011.

 

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Arvid Gierow, Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Eva-Lotta Kraft och Anders Pålsson. Till styrelseordförande omvaldes Arvid Gierow.

 

Nyemission med betalning genom apport
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier av serie B att tecknas av aktieägarna i Schulthess Group AG, med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna i bolaget genom överlåtelse av aktier i Schulthess Group AG.

 

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, att äga rätt att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut om nyemission med betalning genom apport som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

 

Benny Torstensson
Informationschef: 0433-73 070

 

Christel Fritiofsson
IR-kontakt: 0433-73 078