NIBE förvärvar de återstående 25% av aktierna i det ryska bolaget EVAN

NIBE Industrier AB har helt enligt planerna förvärvat de återstående 25% i det ryska företaget CJSC EVAN, beläget i Nizjnij Novgorod 400 km öster om Moskva. Därmed är EVAN ett helägt dotterbolag till NIBE och ingår i affärsområdet NIBE Energy Systems.

2007 förvärvades de första 25% av aktierna, under 2008 ytterligare 26% och under 2009 24%.

EVAN som har 150 anställda, har en årsomsättning på cirka 120 MSEK och ett rörelseresultat på drygt 20%. Företaget grundades 1996.

 

EVAN är marknadsledande i Ryssland på elpannor och större varmvattenberedare. Genom en väletablerad distribution med drygt 100 tätt knutna distributörer, når företaget hela den ryska marknaden.

 

- Att på allvar komma in på den stora och växande ryska marknaden har varit strategiskt helt riktigt för NIBE Energy Systems, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

 

- Sedan vi kom in i EVAN säljer bolaget nu även NIBEs värmepumpar på den växande och alltmer intressanta ryska marknaden.