Kallelse till årsstämma 2011

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2011, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE i Markaryd.