Förändring av antal aktier och röster

Efter emissionen av nya aktier i NIBE Industrier AB (publ) (”NIBE”) med anledning av erbjudandet till aktieägarna i Schulthess Group AG uppgår det totala antalet aktier och röster i NIBE per den 31 augusti 2011 till 110 039 437 respektive 228 481 741 fördelat på 13 160 256 A-aktier med tio röster vardera och 96 879 181 B-aktier med en röst vardera.

Vid frågor vänligen kontakta:


Gerteric Lindquist, Verkställande direktör och koncernchef, NIBE Industrier AB, Tel: +46 433-73 076


Leif Gustavsson, Ekonomidirektör, NIBE Industrier AB, Tel: +46 433-73 075


Christel Fritiofsson, IR-kontakt, NIBE Industrier AB, Tel: +46 433-73 078

 

Ovanstående information har publicerats enligt den svenska värdepappersmarknadslagen och lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande publicerades klockan 07:00 den 31 augusti 2011.