NIBE förvärvar verksamheten i Thermtec Ltd i England


NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva tillgångarna och verksamheten i den engelska värmeelementttillverkaren Thermtec Ltd. Verksamheten kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element.

Thermtec Ltd grundades 1992 och är idag en väletablerad leverantör av elektriska värmeelement till den engelska industrin.

 

Thermtecs årliga försäljning uppgår till drygt 2 milj. GBP och rörelsemarginalen har i genomsnitt uppgått till cirka 6%. Företaget har 20 anställda och produktion i Norfolk.

Företagets industriella verksamhet kommer att integreras med NIBE Elements andra verksamheter i England, vilket kommer att ge betydande besparingar.

 

"Förvärvet kompletterar vår existerande industriella verksamhet i England samtidigt som det stärker vår konkurrenskraft", säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB.
  
Thermtec’s VD och tidigare ägare John Grimmer kommer att fortsätta att leda de befintliga försäljningsaktiviteterna i Thermtec.

 

Bolaget kommer att konsolideras i NIBE under början av 2011.