NIBE förvärvar Lund & Sørensen A/S


NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva 100% av aktierna i det danska elementföretaget Lund & Sørensen A/S. Företaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element.

Lund & Sörensen startades 1989 och är organisatoriskt uppdelat i två enheter. Företaget har dels en väl inarbetad industriverksamhet som omfattar produkter för mätning, styrning och uppvärmning med sin kundbas i Norden dels en väl inarbetad enhet som är underleverantör av produkter till vindkraftsindustrin, med i princip alla tillverkare av vindkraftverk i världen som sin kundbas.

 

Lund & Sørensen omsätter drygt 70 MDKR och har genomsnittligt haft en rörelsemarginal på cirka 10%. Företaget har 35 anställda och dotterbolag i Sverige och Kina.

 

Företagets industriverksamhet kommer att drivas vidare precis som idag och dessutom kommer ledningen för NIBE Wind Components att flytta från Esbjerg till Lund & Sørensen i Vejle.

 

– Genom förvärvet kompletteras vår industriverksamhet ytterligare och NIBE Wind Components får en internationellt sett ännu slagkraftigare profil, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

 

Bolagets verkställande direktör Carsten Nygaard Lund fortsätter att leda företaget precis som tidigare.

 

Tillträde sker omgående.