NIBE genomför två företagsförvärv

ABK i Norge och Lotus Heating Systems i Danmark.

ABK i Norge

NIBE Industrier har slutit avtal om att i två steg förvärva aktierna i det norska bolaget ABK AS, beläget i Oslo. NIBE förvärvar omedelbart 50% av aktierna i ABK och resterande 50% under 2014. Företaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Energy Systems (f.d. NIBE Villavärme).

 

ABK startades 1991 och är distributör på norska marknaden av bl a NIBEs värmepumpar samt andra varumärken inom produktlösningar för energieffektivisering och inomhuskomfort. ABK är en väl inarbetad och välkänd aktör i Norge och omsätter drygt 200 MNOK med en rörelsemarginal på cirka 5%. Företaget har 50 personer anställda.

 

- ABK känner väl till NIBEs produktprogram som distributör av produkterna sedan 2008. De har ett stort professionellt kunnande och en stark distributionsplattform på den norska marknaden. Det finns en intressant växande marknad i Norge för värmepumpar eftersom många fastigheter är uppvärmda med olja eller el och dessutom ökar intresset för vattenburen värme, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

 

Ledningen med VD Daniel Kristensen och försäljnings- och marknadsdirektör Gunnar Solem fortsätter att leda företaget. Förvärvet är konditionerat av konkurrensmyndigheternas tillstånd som beräknas erhållas inom en månad. Sedvanlig due diligence är redan genomförd.

 

 

Lotus Heating Systems i Danmark

Som aviserades den 16 april 2008 tecknade NIBE Industrier ett optionsavtal om att förvärva Lotus Heating Systems A/S år 2010 och efter genomförd due diligence är nu förvärvsavtalet undertecknat. Företaget kommer att ingå i affärsområde NIBE Stoves (f.d. NIBE Brasvärme).

 

Lotus omsätter cirka 120 MSEK och är Danmarks ledande leverantör av braskaminer i plåt till fackhandeln och har även en betydande omsättning på andra marknader i Europa med Tyskland som huvudmarknad.

 

- Sedan optionsavtalet skrevs 2008 har verksamheten omstrukturerats och företaget har ökat såväl omsättning som lönsamhet trots relativt tuffa marknadsförhållanden. Den nuvarande företagsledningen kommer att vara kvar och Lotus kommer att fortsätta som ett självständigt bolag med en hög produktutvecklingstakt och ett nära förhållande till sina kunder, säger Gerteric Lindquist.

 

Förvärvet är konditionerat av konkurrensmyndigheternas tillstånd som beräknas erhållas inom en månad.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71