NIBE förvärvar ytterligare 24% av aktierna i det ryska bolaget EVAN och har en ägarandel på 75%

NIBE Industrier AB har förvärvat ytterligare 24% i det ryska företaget CJSC EVAN, beläget i Nizjnij Novgorod 400 km öster om Moskva. EVAN ingår i affärsområdet NIBE Villavärme.

I december 2007 förvärvades 25% av aktierna, i april 2008 ytterligare 26% och tillsammans med dagens förvärvade 24% uppgår NIBEs ägarandel därmed till 75%.

 

Resterande 25% kommer att förvärvas under första delen av 2011.

 

EVAN som har 150 anställda, har en årsomsättning på cirka 100 MSEK och ett rörelseresultat på drygt 20%. Företaget grundades 1996.

 

EVAN är marknadsledande i Ryssland på elpannor och större varmvattenberedare. Genom en väl utarbetad distribution med cirka 90 tätt knutna distributörer, når företaget hela den ryska marknaden.

 

- Att på allvar komma in på den stora och växande ryska marknaden är strategiskt helt riktigt för NIBE Villavärme. Förvärvsupplägget möjliggör också att vi tillsammans med de nuvarande ägarna kan fortsätta att utveckla bolaget som nu också blir plattformen för hela vårt varmvattenberedarprogram samt successivt också för våra värmepumpar, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef

 

I EVAN är såväl företagsledning som varumärke och organisation oförändrade och kommer också framgent att ledas av nuvarande VD:n.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71.