Kommuniké från ordinarie årsstämma i NIBE Industrier AB

Torsdagen den 14 maj 2009 hölls ordinarie årsstämma i NIBE Industrier AB.

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

 

Utdelning
Utdelningen till aktieägarna fastställdes till 1,15 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 19 maj 2009.

 

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Arvid Gierow, Gerteric Lindquist, Georg Brunstam, Hans Linnarson och Arne Frank.

Zurück zur News-Seite »