NIBE förvärvar Sol & Energiteknik AB samt rörelsen i finska Bencon Oy

NIBE har slutit avtal om att förvärva Sol & Energiteknik AB i Huskvarna. Företaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Villavärme.

Sol & Energiteknik startades 2003 och är specialiserat på solenergikonsultation samt försäljning av solvärmesystem och solpaneler på framför allt den svenska marknaden men även i en ökande grad på den europeiska marknaden.

 

Sol & Energiteknik omsätter ca 20 Mkr med ett rörelseresultat på ca 5 %. Antal anställda är sju personer.

 

- Vi ser förvärvet som ett naturligt steg att också positionera oss inom solenergiområdet och därigenom ytterligare förstärka NIBE Villavärmes produktprofil vad avser förnyelsebar energi, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

 

- Sol & Energiteknik har ett stort professionellt kunnande, ett bra produktsortiment och vi ser goda möjligheter att tillsammans kunna expandera verksamheten såväl i Sverige som utomlands.

 

Grundaren Stefan Johansson och hans bror Peter Johansson fortsätter att leda och arbeta i företaget. Tillträde sker från och med den 6 maj 2009, eftersom sedvanlig due diligence redan är genomförd.


Förvärv i Finland av rörelsen i Bencon Oy

NIBE har också slutit avtal om att förvärva verksamheten i det finska bolaget Bencon Oy som omsätter ca 7 Mkr. Verksamheten är fokuserad på mätning, reglering och specialelement.

 

- Genom förvärvet stärker NIBE Element sin industriverksamhet ytterligare i Finland, säger Gerteric Lindquist. Tillträde sker från och med den 6 maj 2009.