3/31/2017 3:00 em

NIBE och Mitsubishi Heavy Industries lanserar gemensam teknikplattform för värmepumpar.

Det svenska värmeteknikföretaget NIBE presenterade idag resultatet av ett helt nytt samarbete med japanska storföretaget Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

De båda företagen har gemensamt tagit fram en helt ny teknikplattform för uteluftsvärmepumpar, det just nu snabbast växande värmepumpssegmentet i Europa. Den nya plattformen kommer att ge helt nya marknader tillgång till energieffektiv uppvärmning till en rimlig investering, samtidigt som den löser behovet av kylning. Den första produkten lanseras i vår under namnet NIBE SPLIT.

 

NIBE SPLIT är en ny variant på de så kallade luft/vatten- eller uteluftsvärmepumparna - det just nu snabbast växande värmepumpssegmentet i Europa. Produkten är framförallt avsedd för marknader där uteluften i genomsnitt är varmare än i norra Europa och där behovet av kylning är mer påtagligt.

 

 • Våra nuvarande produkter är primärt utvecklade för den nordeuropeiska marknadens tuffa krav, säger Kjell Ekermo som är affärsområdeschef på NIBE Villavärme. Ett av marknadens absolut ledande företag inom värmepumpsteknologi för bostäder och fastigheter.
 • Värmepumpsmarknaden på kontinenten växer dock starkt och klimatet där gör att man har något annorlunda kravspecifikationer. Dessa kan vi nu uppfylla fullt ut och det ger oss en stark position på marknaden.
 • Sammanfattningsvis bedömer vi att produkten kommer att attrahera såväl nya marknader som nya kundsegment.”


Varmvatten, rumsvärme och kyla

NIBE SPLIT består av en utomhus- och en inomhusplacerad del. MHI’s teknologi används framförallt i utedelen, där deras erfarenhet som stor internationell aktör inom luftkonditionering kommit väl till pass. NIBE Villavärme har utvecklat den inomhusplacerade delen samt den avancerade styrningen av hela produkten.

 

NIBE SPLIT producerar både varmvatten och vattenburen rumsvärme. Under varma perioder kan konceptet även ge kyla som då vanligtvis distribueras via fläktkonvektorer.

 

 • NIBE och Mitsubishi Heavy Industries har gett varandra full insyn i all relevant teknik. Det har underlättat utvecklingen av en gemensam optimal produkt.
 • Utvecklingsarbetet har drivits av ett teknikerteam där man dragit nytta av båda företagens nyckelkompetenser. Resultatet är en högteknologisk produkt med optimal funktionalitet, prestanda och kvalitet.


Det nya produktkonceptet kommer att säljas av båda företagen under deras respektive varumärken i olika designutföranden. NIBE bedömer också att projektet kommer att leda till nya kunder, då NIBE SPLIT också är intressant för kylinstallatörer.

 

Växande utlandsmarknad.

Över hela världen växer intresset för miljöriktig och effektiv energianvändning. NIBE SPLIT ligger helt i linje med Europaparlamentets beslut där det bland annat fastslås att senast 2020 skall:

 

 • Minst 20% av energikonsumtionen i Europa komma från återvinningsbar energi
 • CO2-utsläppen i Europa minskas med minst 20%
 • Energieffektiviteten i Europa öka med minst 20%

I och med detta beslut klassificeras nu både mark-/bergvärmepumpar och uteluftsvärmepumpar som viktiga produkter för att nå dessa målsättningar.

 

 • I Norden har vi länge varit långt framme på det här området. Men nu kan helt nya marknader få tillgång till energieffektiv uppvärmning till en rimlig investering. Samtidigt löser vi behovet av kylning.
 • Den nya generationen värmepumpar kommer att vara en nyckelfaktor i NIBE Villavärme’s fortsatta utlandsexpansion.


Enbart den årliga utbytesmarknaden av värmeanläggningar i Europa bedöms utgöra cirka 5 miljoner enheter. NIBE SPLIT är enkel att installera, genererar en hög energiåtervinning vilket gör det möjligt för kunden att kraftigt sänka sina kostnader. NIBE bedömer att man därigenom kan bidra till ett ökat tempo i den pågående övergången från fossila bränslen till förnyelsebar energi.

 

 • Detta borgar på sikt för ökade försäljningsvolymer inom NIBE Villavärme och en förstärkning av den redan pågående utlandsexpansionen, fortsätter Kjell Ekermo.
 • NIBE’s del i den nya produkten kommer att tillverkas på NIBE Villavärme’s Värmepumpscenter i Markaryd, där affärsområdets övriga värmepumpssortiment också tillverkas.


NIBE SPLIT får försäljningsstart under första kvartalet 2009.

 

 

För mer information kontakta:
Kjell Ekermo
Affärsområdeschef, NIBE Villavärme
0433 -73 000
[email protected]


NIBE Industrier AB med huvudkontor i Markaryd har i dagsläget 5 500 anställda och en årsomsättning på cirka 5,6 miljarder kr. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs sedan 1997. NIBE Industrier består av tre affärsområden; Element, Villavärme och Brasvärme som samtliga arbetar med utveckling, marknadsföring och produktion av värmeprodukter. Tillverkning sker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Tjeckien, Italien, Spanien, Holland, England, Österrike, Kina och Mexiko.


NIBE Villavärme utvecklar, tillverkar och marknadsför värmepumpar, varmvattenberedare, villapannor och fjärrvärmeutrustning. Affärsområdets årsomsättning uppgår till cirka 3,1 miljarder kr.

 

Mitsubishi Heavy Industries
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) med säte i Tokyo i Japan är en av världens största tillverkare av tunga maskiner med en omsättning på 3,203 miljarder yen 2007 (bokslut 31 mars, 2008). MHI’s breda program av varor och tjänster omfattar bland annat skeppsvarv, krafverk, kemisk industri, miljöteknik, stålkonstruktioner, industriteknik, flyg, rymdfart och luftkonditionering.
För mer information besök MHI’s webplats (http://www.mhi.co.jp/en/index.html).

 

Ladda hem bilder »

 

www.mhi.co.jp Länk till annan webbplats.

”Kommer att attrahera nya marknader och kunder.”