NIBE fortsätter internationaliseringen – genomför förvärv i Mexiko

NIBE Industrier har slutit avtal om att förvärva verksamheten i det mexikanska elementbolaget Alpe SA.

Företaget har huvudkontor i Mexico City och bedriver produktion på ytterligare tre platser i Mexiko. Alpe kommer att ingå i affärsområde NIBE Element.

 

Alpe är ett av de ledande elementbolagen i Mexiko och bedriver verksamhet både inom industri- och volymsektorn.

 

Alpe, som grundades 1973, har 300 anställda, omsätter 12 milj. USD och har ett resultat före skatt på cirka 10%.

 

- Vi fortsätter linjen att växa in på nya marknader som ”ringarna på vattnet”. Inom NIBE Element har vi en mycket stark position i Europa och därför är det naturligt för oss att också på allvar ta steget in på den nord- och mellanamerikanska marknaden, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

 

- Genom förvärvet av Alpe fullföljer vi vår strategi att kunna erbjuda våra globala elementkunder produktion i Europa, Asien och Amerika. Dessutom är Alpe ett av de ledande bolagen i Mexiko inom den intressanta industrisektorn och kan från denna bas leverera såväl till den nordamerikanska marknaden som till de amerikanska bolag som flyttat sin produktion till Mexiko.

 

- NIBE Element kommer genom Alpe också att marknadsföra gruppens övriga sortiment i Mexiko och närliggande länder, bland annat till den mycket intressanta energisektorn. Den nuvarande ledningen kommer att kvarstå. Sedvanlig due diligence är redan genomförd varför Alpe kommer att konsolideras i NIBE från och med 1 oktober 2008.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71