NIBEs förvärv av TermaTech i Danmark är nu klart

– optionsavtalet med Lotus Heating Systems löper planenligt

Efter genomförd due diligence är nu NIBE Industriers förvärv av TermaTech A/S i Danmark formellt klart. Tillträdesdatum är den 1 juli 2008.

 

TermaTech är en heltäckande leverantör av tillbehör till braskaminer såsom t.ex. anslutningsrör, golvplåtar, skorstenssystem samt även ett mindre sortiment av braskaminer i plåt. Företaget är ett rent handelsföretag.

 

TermaTech har under de senaste åren haft en hög och stabil lönsamhet och omsättningen uppgick förra året till cirka 45 MDKK med ett resultat före skatt på drygt 6 MDKK. Försäljningen sker huvudsakligen till fackhandeln i framför allt Danmark och Tyskland. Antal anställda är cirka 10 personer.

 

- TermaTech har ett produktsortiment som på ett mycket bra sätt kompletterar NIBE Brasvärmes övriga sortiment och vi ser goda möjligheter till fortsatt expansion dels genom våra befintliga distributionskanaler och dels genom nyetableringar, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

 

Information kring optionsavtalet Lotus Heating Systems A/S


Som aviserades den 16 april 2008 har ett optionsavtal tecknats om att förvärva Lotus Heating Systems A/S, i Danmark år 2010.

 

Lotus kommer att verka på marknaden som ett helt självständigt bolag till 2010.

 

Lotus omsatte ifjol cirka 80 MDKK och är Danmarks ledande aktör på braskaminer i plåt till fackhandeln och har även en betydande omsättning på andra marknader i Europa med Tyskland som huvudmarknad.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71