Kommuniké från ordinarie årsstämma i NIBE Industrier AB

Onsdagen den 14 maj 2008 hölls ordinarie årsstämma i NIBE Industrier AB. Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Utdelning
Utdelningen till aktieägarna fastställdes till 1,15 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 19 maj 2008.

 

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Arvid Gierow, Gerteric Lindquist, Georg Brunstam och Hans Linnarson samt nyvaldes Arne Frank.

 

Revisorer
Till revisorer valdes SET Revisionsbyrå AB för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2012.

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71