NIBE förvärvar TermaTech A/S och har tecknat optionsavtal om förvärv av Lotus Heating Systems AS

NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva TermaTech A/S, Malling i Danmark samt tecknat optionsavtal om att förvärva Lotus Heating Systems A/S, Langeskov i Danmark, år 2010. Båda verksamheterna kommer att ingå i affärsområde NIBE Brasvärme.

 

TermaTech är en heltäckande leverantör av tillbehör till braskaminer såsom t.ex. anslutningsrör, golvplåtar, skorstenssystem samt även ett mindre sortiment av braskaminer i plåt. Företaget är ett rent handelsföretag. TermaTech har under de senaste åren haft en hög och stabil lönsamhet och omsättningen uppgick förra året till cirka 45 MDKK med ett resultat före skatt på drygt 6 MDKK. Försäljningen sker huvudsakligen till fackhandeln i framför allt Danmark och Tyskland. Antal anställda är cirka 10 personer.

 

- TermaTech har ett produktsortiment som på ett mycket bra sätt kompletterar NIBE Brasvärmes övriga sortiment och vi ser goda möjligheter till fortsatt expansion dels genom våra befintliga distributionskanaler och dels genom nyetableringar, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.


Lotus omsatte ifjol cirka 80 MDKK och är Danmarks ledande aktör på braskaminer i plåt till fackhandeln och har även en betydande omsättning på andra marknader i Europa med Tyskland som huvudmarknad. Detta är ett resultat av företagets framgångsrika produktutveckling under de senaste åren.

 

- Upplägget med att förvärva Lotus först 2010 beror på att ledningen nyligen har påbörjat en omfattande omstrukturering av verksamheten som man önskar fullfölja och den kommer att vara helt genomförd till inledningen av 2010, säger Gerteric Lindquist.

 

- Denna omstruktureringsprocess innebär bland annat att en del av Lotus produktion flyttas till NIBE Brasvärmes nya produktionsanläggning i Markaryd, men i övrigt kommer Lotus att verka på marknaden som ett helt självständigt bolag, fortsätter Gerteric Lindquist. Ledningen för såväl TermaTech som Lotus Heating Systems kommer att fortsätta sina anställningar i respektive bolag.

 

Förvärvet är villkorat av sedvanlig due diligence.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71