NIBE fortsätter internationaliseringen - förvärvar det österrikiska värmepumpsföretaget KNV

NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva det österrikiska värmepumpsföretaget KNV Umweltgerechte Energietechnik GmbH, beläget i Schörfling am Attersee 60 km öster om Salzburg. I förvärvet ingår även det rumänska dotterbolaget KNV Pompe de Caldura SRL.

 

KNV som har 18 anställda, har en årsomsättning på cirka 50 MSEK och ett resultat före skatt på cirka 5 MSEK. Företaget grundades 1993.

 

KNV är en av de ledande aktörerna på den österrikiska värmepumpsmarknaden och säljer bland annat redan delar av NIBEs värmepumpssortiment. Företagets affärsidé är att sälja kompletta värmesystem baserade på värmepumpar genom gediget utbildade installatörer.

 

Produktpaletten utgörs av värmepumpar av ett flertal typer, golvvärmesystem samt produkter för inomhusventilation och solenergi. Företaget har en heltäckande försäljnings- och serviceorganisation.

 

- Genom förvärvet erhåller NIBE Villavärme en framskjuten position även på den växande österrikiska värmepumpsmarknaden. NIBE får tillgång till en framgångsrik och mycket kompetent värmepumpsaktör samtidigt som KNV får tillgång till ett avsevärt bredare produktutbud. Vi avser även att utnyttja KNVs kanal in i Rumänien, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

 

I KNV förblir såväl företagsledning som varumärke och organisation oförändrade och företaget kommer också framgent att ledas dess av nuvarande VD Josef Köttl.

 

Sedvanlig due diligence är redan genomförd varför KNV kommer att konsolideras i NIBE från och med 1 januari 2008.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71