NIBE förvärvar 25% av aktierna i det ryska bolaget EVAN

NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva 25% i det ryska företaget CJSC EVAN, beläget i Nizjnij Novogorod 400 km sydost om Moskva. EVAN kommer att ingå i affärsområdet NIBE Villavärme.

25% av aktierna förvärvas nu och under andra kvartalet 2008 kommer ytterligare 26% att förvärvas, varvid konsolidering i NIBE kommer att ske. Resterande 49% kommer att successivt förvärvas under den kommande treårsperioden.

 

EVAN som har 150 anställda, har en årsomsättning på cirka 70 MSEK och ett rörelseresultat på drygt 20%. Företaget grundades 1996.

 

EVAN är marknadsledande i Ryssland på elpannor och större varmvattenberedare. Genom en väl utarbetad distribution med cirka 90 tätt knutna distributörer, når företaget hela den ryska marknaden.

 

- Att på allvar komma in på den stora och växande ryska marknaden är strategiskt helt riktigt för NIBE Villavärme. Förvärvsupplägget möjliggör också att vi tillsammans med de nuvarande ägarna kan fortsätta att utveckla bolaget som nu också blir plattformen för hela vårt varmvattenberedarprogram samt successivt också för våra värmepumpar, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

 

I EVAN förblir såväl företagsledning som varumärke och organisation oförändrade och kommer också framgent att ledas av nuvarande VD:n. Nuvarande managementsystem förblir också oförändrat. Förvärvet är villkorat av tillstånd från den ryska konkurrensmyndigheten.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71