NIBE förvärvar det danska bolaget Lubcke Rail A/S company Lubcke Rail A/S

NIBE Industrier AB har genom sitt danska dotterbolag Svend A Nielsen A/S slutit avtal om att förvärva det danska företaget Lubcke Rail A/S, beläget i Bröndby i Köpenhamn. Lubcke Rail kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element.

Lubcke Rail som har 6 anställda, hade 2006 en årsomsättning på cirka 19 MSEK och ett rörelseresultat på 2,9 MSEK.

 

Lubcke Rail är ledande i Europa på system för uppvärmning av spårväxlar för järnväg baserat på Svend A Nielsens unika värmeelement för spårväxlar.

 

Systemen består av, förutom värmeelement, olika meterologiska mätare samt datorbaserade styrsystem för reglering av uppvärmningen av spårväxlarna. Detta innebär både en energibesparing och en bättre styrning av uppvärmningen för att säkra spårväxelns funktion i alla väderförhållande.

- Förvärvet är ett led i att utveckla Nibe Elements verksamhet mot ökad andel systemprodukter och vi förväntar att Lubcke Rail i NIBEs regi skall kunna öka sin internationella expansion tillsammans med gruppens övriga produkter för järnväg och annan spårbunden trafik, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

 

I Lubcke Rail förblir såväl företagsledning som varumärken och organisation oförändrade och kommer också framgent att ledas av VD Finn Christensen.

 

Sedvanlig due diligence är redan genomförd varför Lubcke Rail kommer att konsolideras i NIBE från och med den 1 juni 2007.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71