Kommuniké från ordinarie årsstämma i NIBE Industrier AB.

Tisdagen den 15 maj 2007 hölls ordinarie årsstämma i NIBE Industrier AB.

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

 

Utdelning
Utdelningen till aktieägarna fastställdes till 1,15 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 21 maj 2007.

 

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Gerteric Lindquist, Arvid Gierow, Bill Tunbrant, Georg Brunstam och Hans Linnarson.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71