NIBE förvärvar Tjeckiens största varmvattenberedartillverkare -DZ Drazice

NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva det tjeckiska företaget DZ Drazice (Druzstevni zavody Drazice – strojirna s.r.o.) beläget några mil norr om Prag. DZ Drazice kommer att ingå i affärsområdet NIBE Villavärme.

NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva det tjeckiska företaget DZ Drazice (Druzstevni zavody Drazice – strojirna s.r.o.) beläget några mil norr om Prag. DZ Drazice kommer att ingå i affärsområdet NIBE Villavärme.

 

DZ Drazice är Tjeckiens ledande företag avseende utveckling, tillverkning och marknadsföring av varmvattenberedare. Förutom en stor hemmamarknad exporterar DZ Drazice till ett flertal länder.

 

Företaget har en lång historik. Det startades redan år 1900 och har liksom NIBE tillverkat varmvattenberedare sedan 50-talet. Under senare år har en kraftig expansion och modernisering av verksamheten skett.

 

DZ Drazice har ungefär 250 anställda, en årsomsättning på cirka 200 MSEK och ett resultat före skatt på drygt 10%.

 

- Förvärvet av DZ Drazice innebär att NIBE fortsätter sin internationella expansion och det passar väl in i vår strategi att vara marknadsledande på såväl värmepumpar som varmvattenberedare och biobränsleutrustning i Europa,säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

 

- Vi ser goda möjligheter till fortsatt expansion för DZ Drazice såväl på egen hand som genom NIBEs befintliga organisation. Dessutom är avsikten att DZ Drazice skall bli plattformen för NIBEs värmepumpar i Tjeckien och Slovakien. Förutom dessa framtida möjligheter ökar också vår produktionsflexibilitet.

 

I DZ Drazice förblir såväl företagsledning som varumärken och organisation oförändrade och kommer också framgent att ledas av VD Ludek Semerad.

 

Sedvanlig due diligence är redan genomförd varför DZ Drazicekommer att konsolideras i NIBE från och med den 1 oktober 2006.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71