Split av NIBE-aktien

Vid NIBE Industrier AB:s bolagsstämma den 11 maj 2006 beslutades om en split av aktien i NIBE Industrier enligt 4:1, från 2:50 kronor/aktie till det nya nominella beloppet 62,5 öre/aktie.

Detta innebär att antalet aktier blir fyra gånger fler och en tidigare aktie ersätts med fyra nya aktier.

 

Aktiekursen kommer därmed att med matematisk logik sjunka till 1/4 av dagskursen före split.

Avstämningsdag blir den 16 juni 2006 och de nya aktierna kommer att registreras på aktieägarnas konto den 19 juni 2006.

 

Sista dag för handel med aktier före split var den 13 juni 2006. Första dag för handel med aktier efter split är den 14 juni 2006.

 

Spliten innebär att antalet utestående aktier ökas från 23.480.000 aktier till 93.920.000 aktier.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71