Kommuniké från ordinarie årsstämma i NIBE Industrier AB.

Torsdagen den 11 maj 2006 hölls ordinarie årsstämma i NIBE Industrier AB.

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

 

Utdelning
Utdelningen till aktieägarna fastställdes till 3:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 16 maj 2006.

 

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Gerteric Lindquist, Arvid Gierow, Bill Tunbrant och Georg Brunstam samt nyvaldes Hans Linnarson.

 

Split
Stämman beslutade om en split på 4:1, innebärande att antalet aktier blir fyra gånger fler och kvotvärdet blir 62,5 öre/aktie. Avstämningsdag för split beräknas bli den 16 juni 2006.

 

Ändring i bolagsordningen
Beslöts att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 samt i visst avseende till Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71