NIBEs förvärv av biobränsleföretaget Naturenergi Iwabo

NIBE Industriers förvärv av Naturenergi Iwabo AB är nu klart efter genomförd due diligence. Naturenergi kommer att ingå i affärsområdet NIBE Villavärme.

NIBE Industriers förvärv av Naturenergi Iwabo AB är nu klart efter genomförd due diligence.

Naturenergi kommer att ingå i affärsområdet NIBE Villavärme.

 

Tillträde sker 15 juni 2006 medkonsolidering per den 1 maj 2006.

 

Naturenergi som är beläget i Kilafors i närheten av Bollnäs, verkar inom biobränsleområdet och marknadsför och säljer högkvalitativa brännare för miljövänlig uppvärmning av hus och kommersiella fastigheter med förnyelsebara bränslen såsom pellets, flis, spannmål och spån.

Naturenergi har 9 anställda, en årsomsättning på 43 MSEK och ett resultat före skatt på cirka 3 MSEK.

 

Företaget har sina rötter från 1930-talet och de första eldningsutrustningarna tillverkades redan1955.

 

Detta gör Naturenergi till Sveriges äldsta och mest erfarna tillverkare av utrustning för småskalig eldning med biobränslen.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71