NIBE förvärvar DMS i Tyskland

NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH beläget i närheten av Hamburg i Tyskland.

Tillsammans med DMS övertas produktions- och försäljningsenheterna Dinox-D och Dinox-H med lokaliteter i Wismar i östra Tyskland och Tatabanya i Ungern.


DMS, kommer att ingå i affärsområdet NIBE Villavärme.

 

DMS som grundades 1974, utvecklar, tillverkar och marknadsför större system för varmvatten-beredning samt fjärrvärmesystem. Företaget är ett av de ledande inom sina produktområden i Tyskland. Även på utländska marknader som Österrike och Italien har man en betydande försäljning.

 

Koncernen har cirka 80 anställda vid de tre enheterna i Tyskland och Ungern, en årsomsättning på cirka 13 MEuro och ett resultat före skatt på 0,65 MEuro.


Förvärvet är konditionerat av sedvanlig s.k. due diligence, varför tillträde är planerat att äga rum i slutet av juli 2006.

 

- Strategin bakom förvärvet är få en plattform för försäljning av fjärrvärmeutrustning i Tyskland samt genom produktionen av större rostfria behållare också komplettera NIBE Villavärmes nuvarande produktsortiment, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

 

I DMS blir såväl företagsledning som varumärken, produktionsenheten och säljorganisationer oförändrade och kommer också framgent att ledas av den nuvarande företagsledningen.

 

- De förväntade synergieffekterna bedöms framför allt finnas på marknadssidan genom att de redan befintliga produktsortimenten nu får en större marknadsorganisation i hela Europa, säger Gerteric Lindquist.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71