NIBEs förvärv av Varde i Danmark är nu klart

AEfter genomförd due diligence är nu NIBE Industriers förvärv av Varde Ovne A/S även formellt sett klart. Övertagandet sker från och med den 1 januari 2006.

 

I Varde Ovne blir såväl företagsledning som varumärken, produktionsenheten och sälj-organisationer oförändrade och kommer också framgent att ledas av de två tidigare ägarna Lars Madsen och Ole Madsen.

 

Fakta kring Varde
Varde Ovne A/S är beläget i Gram på Jylland i Danmark. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför braskaminer med internationell design.

 

Varde, som grundades 1987, är en av Danmarks mest expansiva braskamintillverkare.


Koncernen har cirka 40 anställda, en årsomsättning på cirka 76 MDKK och ett resultat före skatt på 4,6 MDKK. Varde kommer att ingå i affärsområdet NIBE Brasvärme.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71