NIBEs förvärv av Northstar AS är klart

NIBE Industrier AB har genom sitt erbjudande till aktieägarna i norska Northstar AS erhållit mer än 99% av aktierna, varför förvärvet nu är klart.

Vidare har konkurrensmyndigheten i Norge godkänt förvärvet. Tillträdesdatum är den 1 augusti 2005..

 

Information kring Northstar AS

Northstar AS är moderbolag till de två rörelsedrivande bolagen Northstar Spzoo i Polen och Nordpeis AS i Norge.

 

 

Northstar grundades 1989 och har haft en kraftig expansion under de senaste åren. Företaget är ett av Europas ledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av betonginramningar till eldstäder.


Under senare år har dessutom Northstar utvecklat egna spisinsatser för omramning samt gjutjärnskaminer och har därmed blivit en komplett leverantör.

 

Northstar har Norge som huvudmarknad och har även övriga Norden samt Tyskland och Baltikum som viktiga marknader. All tillverkning sker i Polen.

 

Gruppen har cirka 170 anställda, varav 150 i Polen och 20 i Norge, en årsomsättning på cirka 110 MNOK och ett resultat före skatt på cirka 20 MNOK.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71