NIBE avser förvärva Northstar AS - förstärker NIBE Brasvärme ytterligare.


NIBE Industrier AB erbjuder ägarna till norska Northstar AS att förvärva samtliga deras aktier i bolaget.

NIBE har redan fått en försäkran från huvudägarna om att få förvärva 72,8% av aktierna i bolaget. Anbudstiden löper fram till och med den 15 juli 2005.


Northstar AS är moderbolag till de två rörelsedrivande bolagen Northstar Spzoo i Polen och Nordpeis AS i Norge.

 

Northstar grundades 1989 och har haft en kraftig expansion under de senaste åren. Företaget är ett av Europas ledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av betonginramningar till eldstäder.

 

Under senare år har dessutom Northstar utvecklat egna spisinsatser för omramning samt gjutjärnskaminer och har därmed blivit en komplett leverantör.

 

Northstar har Norge som huvudmarknad och har även övriga Norden samt Tyskland och Baltikum som viktiga marknader. All tillverkning sker i Polen.


Gruppen har cirka 170 anställda, varav 150 i Polen och 20 i Norge, en årsomsättning på cirka 110 MNOK och ett resultat före skatt på cirka 20 MNOK.

 

- Strategin bakom förvärvet är att komplettera NIBE Brasvärmes sortiment och att få tillgång till produktionsmöjligheter i Polen, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

 

- Vi förstärker också vår position i Norge, eftersom Northstar genom Nordpeis redan är en av de ledande här. Northstar har under många år varit underleverantör till NIBE, varför företaget är välkänt för oss. Ledningen kommer dessutom att kvarstå i sin helhet.

 

Tillträde är planerat att äga rum senast i augusti 2005.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71