NIBE förvärvar Kaukora i Finland

NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva Kaukora-gruppen med huvudkontor i Raisio strax utanför Åbo i Finland.

Kaukora-gruppen utgörs av två bolag i Finland, Kaukora Oy och Oy Turun Lämpötekniikka AB, samt ett svenskt försäljningsbolag Focus Värme AB i Göteborg. Gruppen utvecklar, tillverkar och marknadsför varmvattenberedare och villapannor. Tillverkningen sker i Finland.

 

I Finland marknadsförs produkterna under varumärket JÄSPI och i Sverige under FOCUS.

 

Kaukora grundades 1976 och är ledande inom sina produktområden i Finland. Andra marknader av betydelse är Sverige och Tyskland.

 

Gruppen har 160 anställda, en årsomsättning på cirka 20 M€ och ett resultat före skatt på cirka 2,0 M€.

 

- Strategin bakom förvärvet är att ytterligare stärka NIBE Villavärmes nordiska plattform för att härigenom skapa maximal kraft i övriga Europa inte minst österut, säger Gerteric Lindquist, NIBEs koncernchef.

 

Tillträde är planerat att äga rum 1 oktober 2004.

 

- Med Kaukoras starka ställning och kunskap inom framför allt rostfria varmvattenberedare samt ved- och pelletspannor förstärks NIBE Villavärmes breda produktprogram ytterligare. Samtidigt som Kaukora också tillförs kompletterande produkter.

 

I Kaukora blir såväl företagsledning som varumärken, produktionsenheter och säljorganisationer oförändrade, vilket bl a innebär att Raimo Aaltonen kvarstår som VD för Kaukora Oy och Gerhard Wichers kvarstår som VD för Focus Värme AB.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71