Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i NIBE Industrier AB.

Onsdagen den 12 maj 2004 hölls ordinarie bolagsstämma i NIBE Industrier AB.

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

 

Utdelning
Utdelningen till aktieägarna fastställdes till 1,85 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 17 maj 2004.

 

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Gerteric Lindquist, Arvid Gierow, Bill Tunbrant, Sam Strömersten och Georg Brunstam. Leif Gustavsson, NIBE Industriers ekonomidirektör, omvaldes ej pga ändring i noteringsavtalet med Stockholmsbörsen, som anger att det får vara högst en stämmovald styrelseledamot som arbetar operativt i den löpande verksamheten.

 

Revisorer
SET Revisionsbyrå AB omvaldes för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2008.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71