Delårsrapport Kv 3, januari–september 2023

Offentliggörande av rapport