Delårsrapport Kv 3, januari–september 2020

Offentliggörande av rapport