Produkter inom koncernen

Våra produkter och paketlösningar bidrar till en hållbar utveckling.

 

 

kitchen nibe group

NIBE skapar nytta – i hemmet

 

Bekvämt, enkelt och tryggt 

NIBE vill bidra till en energisnålare vardag för våra kunder och för samhället i stort genom att utveckla hållbara energilösningar i världsklass. En stor del av det som vi upplever som bekvämlighet, trivsel och trygghet i våra moderna hem, kommer från utrustning som använder energi till att värma, kyla, ventilera eller på annat sätt åstadkomma ett behagligt klimat för de som vistas där. NIBE är närvarande i de flesta av den sortens utrustningar, antingen som tillverkare av en produkt eller systemlösning, eller som tillverkare av en eller flera komponenter i en produkt.

own in kitchen

God inomhuskomfort

En värmepump från NIBE är ett av de mest energieffektiva sätten att värma sin bostad och den orsakar dessutom mindre koldioxidutsläpp än traditionell uppvärmning med fossila bränslen. Detta ger en god ekonomi och sparar miljön för såväl dagens som kommande generationer. Kombinerat med vattenburen golvvärme ger det också  ett behagligt inomhusklimat.

modernliving

En enklare bekvämare vardag

Att alltid ha tillgång till varmvatten är en betydelsefull del av vår levnadsstandard idag. NIBE ger en trygghet för hushållen genom sina driftssäkra och energisnåla varmvattenberedare. Tvättmaskin och torktumlare som underlättar vardagen för många behöver också vara energisnåla. Dessa innehåller flera komponenter som tillverkas av NIBE.

fire

Kaminen, en riktig trivselhöjare

En braskamin från NIBE höjer mysfaktorn i huset markant samtidigt som den sprider skön värme och blir en naturlig samlingspunkt under kyliga dagar och kvällar. Braskaminen sparar både pengar och miljön eftersom förbränningen är mycket effektiv och veden är en förnybar energikälla.

Köket, en central plats

I dagens moderna kök finns många hushållsapparater som används flitigt. Flertalet av dem, som till exempel brödrost, kaffemaskin, ugn och diskmaskin är utrustade med komponenter från NIBE, vilka bidrar till att användningen blir så energieffektiv som möjligt.

NIBE i större fastigheter – Vi värmer och kyler

 

Vi värmer, kyler och ventilerar 

Ju större byggnad, desto större blir investeringen i utrustning för inomhuskomfort och desto viktigare blir det att välja rätt, såväl ur driftssäkerhets- som ekonomi- och klimatsynpunkt. NIBE har kunskapen, erfarenheten och de tekniska lösningarna för att hitta det bästa konceptet till varje typ av fastighet, oavsett om det är ett flerfamiljshus, en industri, ett lantbruk, ett hotell, en kyrka eller ett slott. 


Hotellanläggningar

Värme, kyla och ventilation utgör en av de största utgiftsposterna och även en av de största miljöaspekterna för stora hotellanläggningar. Med NIBEs webbaserade lösningar kan hela anläggningen för inomhuskomfort automatiseras och fjärrstyras. Värmepumparna ger energibesparing även i vänteläge och enheterna har aktiva kylmoduler som ger utmärkt luftkonditionering.

Flerfamiljshus

I flerfamiljshus kan varje lägenhet antingen ha gemensam eller individuell uppvärmning men i båda fallen kan man ha en gemensam central för kontroll och övervakning med NIBEs konceptlösningar som gör att man kan optimera energianvändningen i fastigheten. Värmepumpen producerar förutom värme också både varmvatten och kyla.

bild1

Offentliga byggnader

Offentliga byggnader har traditionellt värmts upp med olja, gas eller kol. Det finns fortfarande många byggnader med sådan uppvärmning kvar som behöver bytas ut mot renare och miljövänligare teknik. NIBE erbjuder klimatisering baserad på exempelvis geotermisk energi, vilket gagnar såväl miljö som driftsekonomi.

Miami

Renovering av gamla byggnader

Gamla slott och herrgårdar innebär en särskild utmaning när det gäller att få ner kostnaderna för uppvärmning. I samband med renovering är det därför en god affär att investera i ett modernt värmesystem. NIBE kan bidra med know-how och det senaste inom förnybar energiteknik, vilket gör att gamla fastigheter kan fungera klimatanpassat utan att förlora sin charm och skönhet.

Nibe in large properties

NIBE skapar nytta – i industrin


Vi värmer och styr intelligent 

NIBE finns också representerade i industrin med utveckling och tillverkning av komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning. Många företag inom vitt skilda branscher, vilka kräver olika lösningar för sina specifika produkter, har hittat sin industripartner i NIBE.

Bilindustrins komfortbehov

Kraven på komfort i olika typer av fordon ökar kontinuerligt. Detta har skapat ett stort behov av nya applikationer, som baseras på elementteknologi. En av de senaste applikationerna är uppvärmda vindrutetorkare från NIBE, vilket sannolikt kommer att bli en standard i framtidens bilar.

bild1

Resistorer har många användningsområden

NIBE är en stor tillverkare av resistorer, som ingår i elektroniska system och produkter som en viktig balanserande komponent. NIBEs resistorer används för styrning och reglering av exempelvis industrirobotar, hissar och elektriska motorer och en mängd andra applikationer i många olika branscher.

Utrustning som räddar liv

Inom den medicintekniska industrin går utvecklingen snabbt framåt och nya lösningar räddar liv. NIBE bidrar med att ligga i framkant vad gäller utveckling av produkter baserade på folieelement för olika applikationer, exempelvis operationsbord, steriliseringsutrustning, DNA-analyser och respiratorer.

Miami

Hybridfordon

Nya modeller av hybridfordon lanseras kontinuerligt för såväl persontrafik som för fordon avsedda för kommersiellt bruk. NIBE deltar aktivt i utvecklingen av produkter för effektivt energiutnyttjande och levererar exempelvis element för batterivärmare och kupévärmare genom att bland annat utnyttja bromsenergin.

Nibe in large properties

NIBE skapar nytta – för ett bättre klimat

 

Vi bidrar till energieffektivisering och hållbar utveckling

NIBE deltar med sina produkter på ett naturligt sätt i den internationella ambitionen att uppnå ett tillstånd av hållbarhet i världen. Vi ser det som vårt ansvar att arbeta målinriktat för att åstadkomma en produktportfölj som stöder omställningen till ett fossilfritt samhälle med minskad energiförbrukning, samtidigt som vi minskar vår egen klimat- och miljöpåverkan i allt ifrån produktions- till leverantörsledet

bild1

Värmepumpsmoduler

Värmepumpstekniken har även flyttat in i industrin. Genom att utnyttja koncernens värmepumpskunnande kan NIBE erbjuda värmepumpsmoduler i industriella processer och kommersiella produkter. I till exempel  storkök och tvätterier används värmepumpsmodulerna dels i maskinparken dels för att kyla och avfukta luften, vilket ger både förbättrad arbetsmiljö och energieffektivisering.

hybridcar

Stora investeringar i spårbunden trafik

Privatbilismen och godstransporter på väg är en stor utmaning när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Flera länder driver idag därför stora projekt för förbättrad infrastruktur, särskilt inom spårbunden trafik. NIBE bidrar genom att leverera utrustning både till fordonen och för uppvärmning av spår och växlar, som styrs och regleras automatiskt.

Frekvensstyrning

Genom frekvensstyrning av kompressorer i värmepumpar erhålls ett optimalt energiutnyttjande och en skonsammare belastning av elnäten. NIBEs tillverkning av frekvensomvandlare möter mycket högt ställda krav på renhet, noggrannhet och kvalitet

 


Solceller

Med solceller på taket kan fastighetsägaren producera elektricitet för eget bruk, innan eventuellt överskott skickas vidare ut till elnätet. Det är fördelaktigt för klimatet och ger ett betydande tillskott, oavsett vilken uppvärmning som redan finns i fastigheten. Mest effektivt är att kombinera solceller med en värmepumpslösning.

 

 

 

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00