NIBE förvärvar verksamheten i Hotwatt Inc. i USA

NIBE Industrier AB har förvärvat verksamheten i Hotwatt, Inc. i Danvers, Massachusetts, USA. Verksamheten kommer att bli en del i NIBE Elements nordamerikanska företagsgrupp.

Sedan starten 1952, har Hotwatt´s tillverkningsenheter I Danvers, Massachusetts producerat högteknologiska lösningar för värme, ventilation och luftkonditionering samt medicinsk utrustning, laboratorier och andra industriella marknader. Hotwatt´s produktprogram för värmeelement består av högeffektselement, bandelement, keramiska element inklusive högeffektselementet “Superwatt” som är välkänt för sin höga tillförlitlighet och prestanda.

 

Hotwatt´s har 115 anställda och omsätter 82 MSEK med en rörelsemarginal runt noll som succesivt kommer att förbättras till NIBEs målsatta resultatnivåer genom att Hotwatt kan utnyttja de fördelar integreringen i NIBE Element medför.

 

“Förvärvet av Hotwatt tillför ännu ett välkänt varumärke till NIBE Element i Nordamerika och ger kostnadssynergier och kommersiella fördelar för NIBE-gruppen. Deras marknadsposition och omfattande kundbas kommer att medföra ännu en bra plattform för lönsam tillväxt” säger Gerteric Lindquist, VD och koncernchef för NIBE Industrier.

 

Hotwatt kommer att fortsätta att bedriva verksamheten och ge kundservice från Massachusetts under namnet Backer Hotwatt, Inc.

 

Hotwatt kommer att konsolideras i NIBE 1 december 2016.

 

Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten endast kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

 

För mer information: Benny Torstensson, NIBE Industrier AB: +46 433-73 070

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 08.00.