NIBE share – Figures and facts

NIBE Share

Analysts

Karl Bokvist

ABG Sundal Collier

Max Frydén

Danske Bank Markets

Olof Larshammar

DNB Markets

Marcela Klang

Handelsbanken Capital Markets

Carl Ragnestam

Nordea Markets

Klara jonsson

SEB Equity Research

Douglas Lindahl

Kepler Cheuvreux

Major shareholders Num.of
shares

Num.of
votes,%

Current and former

Boardmembers and Senior Executives

107 143 937

46,49

Melker Schörling

54 927 359

20,24

SSB and Trust CO W9

32 104 723

3,11

Alecta Pensionsförsäkring

32 076 672

3,11

Didner & Gerge Aktiefond

13 074 283

1,27

BNY Mellon NA, W9

10 474 706

1,02

JP Morgan Chase Bank N A

7 768 689

0,75

CBNY-Norges Bank

7 600 864

0,74

Lannebo Småbolag

6 200 000

0,60

JPM Chase NA

5 037 223

0,49

Six SIS AG W8IMY

4 200 022

0,41

BNP Paribas Sec Services Paris

3 813 502

0,37

Odin Fonder

3 789 808

0,37

Other shareholders (48,823)

215 804 834

20,94

Total

504 016 622

100,00

Source: Euroclear Sweden share register 31/05/2019  

Shareholder structure

Num.of

shares

Num.of

owners

Num.of 

owners, %

Num.of

shares

Num.of

shares, %

1-500

28 813

67,72

3 804 237

0,75

501-1,000

4 282

10,06

3 430 916

0,68

1,001-2,000

3 191

7,50

4 869 158

0,97

2001-5,000

3 022

7,10

10 204 900

2,02

5,001-10,000

1 356

3,19

9 860 010

1,96

10,001-20,000

917

2,16

13 424 457

2,66

20,001-50,000

499

1,17

15 464 863

3,07

50,001-100,000

175

0,41

12 192 950

2,42

100,001-500,000

184

0,43

43 147 629

8,56

500,001-1,000,000

34

0,08

24 424 967

4,85

1,000,001-5,000,000

61

0,14

136 745 285

27,13

5,000,001-10,000,000

6

0,01

43 321 573

8,60

10,000,001-

8

0,02

183 125 677

36,33

Totalt

42 548

100

504 016 622

100,00


Source: Euroclear share holder register 31/05/2018

An investment in NIBE shares has yielded good returns

NIBE Industrier AB (publ) publicerar nytt prospekt avseende sitt MTN-program och höjer det belopp upp till vilket MTN kan ges ut därundernFinansinspektionen har den 29 november 2016 godkänt ett uppdaterat grundprospekt avseende NIBE Industrier AB:s (publ) Medium Term Note (MTN)-program som är giltigt i tolv månader från detta datum. I samband med upprättandet av det nya prospektet har MTN-programmets rambelopp (det sammanlagda belopp upp till vilket MTN kan utges och vara utestående) höjts till 5 miljarder kronor.

 

NIBE Industrier AB (publ) är emittent under programmet, vilket möjliggör emission av obligationer på den svenska marknaden.

 

Prospektet finns tillgängligt på NIBE Industrier ABs hemsida www.nibe.com och på www.finansinspektionen.se.

 

NIBE Industrier AB har utsett Danske Bank som arrangör av programmet. Danske Bank och Svenska Handelsbanken är emissionsinstitut.

NIBE Industrier AB etablerar obligationsprogram

STOCKHOLM, maj 18,– Finansinspektionen har idag godkänt NIBE Industrier ABs (NIBE-B.ST) prospekt som en del av NIBE Industrier ABs etablering av ett Medium Term Note (MTN) program, med ett rambelopp om 3 miljarder kronor.

 

NIBE Industrier AB (publ) är emittent under programmet, vilket möjliggör emission av obligationer på den svenska marknaden.

 

Prospektet finns tillgängligt på NIBE Industrier ABs hemsida www.nibe.com och på www.finansinspektionen.se.

 

NIBE Industrier AB har utsett Danske Bank som arrangör av programmet. Danske Bank och Svenska Handelsbanken är emissionsinstitut.

NIBE Group – A global Group with companies and a presence worldwide

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00