Zwischenbericht 1, Q1 2014

Positiv inledning av året för NIBEs alla tre affärsområden

I dagens delårsrapport visar NIBE såväl ökad omsättning som resultat.

 

  • Omsättningen ökade med 14,5 % till 2.361 Mkr (2.062 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 36 % till 196,4 Mkr (144,1 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 34 % till 180,2 Mkr (134,2 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,25 kr (0,90 kr)
  • Förvärv av rörelsen i franska Technibel SAS


”Vi har haft en positiv inledning av 2014, såväl omsättnings- som resultatmässigt, bland annat tack vare en kombination av en förbättrad marknadssituation och framgångarna med ett stort antal nya produkter. Det är samtidigt värt att notera att vi nu jämför oss med ett svagt första kvartal 2013 samt att vi haft viss hjälp av den försvagade svenska valutan”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Glädjande är också att samtliga affärsområden ytterligare har förbättrat sina rörelsemarginaler och marknadsandelar samt att de alla uppvisar en god organisk tillväxt.”

 

”Allt flera positiva konjunktursignaler kombinerat med bland annat vår egen starka finansiella ställning, fortsatt produktivitetsarbete, hög produktutvecklingstakt och professionell marknadsföring, gör att vi ser framtiden an med god tillförsikt”, säger Gerteric Lindquist.


Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon hålls idag kl 11.00 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på +46(0)8 505 564 76. OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson IR-kontakt: 0433-73 078